POLSERWER - Twój kawałek sieci - Serwery VPS, Wirtualne, Dedykowane, Hosting, Kolokacja, Domeny - Polserwer.pl Data Center Kraków


Polserwer

Polityka antyspamowa

Polityka antyspamowa

 Home / Polserwer / Polityka antyspamowa

Polityka antyspamowa

Spam - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne, powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację.


Polserwer nie zezwala na wykorzystywanie swojego systemu informatycznego w celu wysyłki niezamówionych informacji email.
W przypadku wiarygodnego zgłoszenia wysyłania spamu przez użytkownika platformy Polserwer, Polserwer podejmie stosowne kroki zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji. W przypadku kilkukrotnego złamania zasad określonych w polityce antyspamowej, Polserwer może odmówić świadczenia usługi na rzecz użytkownika realizującego dystrybucję przesyłek email wyczerpujących znamiona niechcianej korespondencji o charakterze komercyjnym (SPAM).


Konta Klientów chronione są przez kilkustopniowy system antyspamowy, rozpoznający niechcianą korespondencję według:
- źródła pochodzenia wiadomości (RBL) - połączenia od nadawcó występujących w zewnętrznych bazach RBL są odrzucane,
- adresu email nadawcy - odrzucane są przesyłki pochodzące z adresów email zablokowanych na poziomie naszych filtrów,
- cech charakterystycznych wiadomości - analiza nagłówków wiadomości i określenie prawdopodobieństwa iż ma ona charakter spamu,
- treści wiadomości - analiza kluczowych słów zawartych w wiadomości i określenie prawdopodobieństwa iż ma ona charakter spamu,
- załączników - analiza nagłówków załączników pod kątem występowania wirusów


Copyright © 2024 APoria - Polserwer. Wszelkie prawa zastrzeżone.